חנות מוצרים

מוצרים

מקלט אופטי תחום כבלים

100

מקלט אופטי לשימוש OUTDOOR

תומך בתחום כבלים עד 862MHz לשימוש ברשתות הוט אנלוגיות או דיגיטליות.